De generelle rammer og forhold omkring læreplansarbejdet

Under udarbejdelse i kraft af ny lovgivning.

 

 

Siden 2004, hvor loven om pædagogiske læreplaner blev vedtaget, har alle dagtilbud i Kolding Kommune udarbejdet pædagogiske læreplaner, udformet mål for børns læring og arbejdet seriøst og kvalificeret med at dokumentere og evaluere dette arbejde.

 

Grundlaget for udarbejdelsen af den kommunale ramme for pædagogiske læreplaner er dagtilbudslovens bestemmelser.

Rammen beskriver det der på et overordnet niveau skal kendetegne det professionelle arbejde med børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud i Kolding Kommune.

Rammen består af:

  • 10 værdier, der omkranser det pædagogiske arbejde med børns trivsel og udvikling.
  • En overordnet forståelse af læring
  • Overordnede læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer
  • Overordnede retningslinjer i forhold til:
    • Børn med særlige læringsbehov
    • Læringsmiljøet
    • Dokumentation og evaluering
Bilag
Kolding Kommunes rammer om pædagogisk læreplans arbejde