Billedresultat for tablet tegning

 

Digital politik

Brugen af IPad og andre spillekonsoller på Petersbjerggård.

På Petersbjerggård mener vi, at digital dannelse er et vigtigt område for børnene, da vores fælles fremtid tyder mere og mere digital. Samtidig er det vigtig for os fortsat, at holde fast i det fysiske nærvær som institutionen skaber mulighed for. Derfor har vi en klar holdning til, at brugen af eksempelvis IPads, skal bruges som del af en pædagogisk aktivitet og dermed som pædagogisk redskab.

Vi tilstræber, at inddrage det digitale medie når det opleves meningsfyldt f.eks. for at søge efter viden, se billeder eller høre musik. Vi kan også inddrage IPads som del af at styrke sociale fællesskaber, forskellige færdigheder eller sproglige kompetencer.

Det er et område som løbende vil være under udvikling i institutionen, da vi hele tiden bliver klogere på, hvordan vi på fornuftig vis kan inddrage disse medier i vores hverdag.

Når vi arbejder med de digitale medier sker det i udgangspunktet ved brug af institutionens eget udstyr.

Børnene må ikke medbringe egen IPad eller andre former for spillemaskiner, heller ikke på legetøjsdag.

Grunden til dette er:

  • Vi vægter, at det er vores udstyr som børnene samles og deles om, hvorved vi tager ansvaret for at alle inkluderes og får mulighed for deltagelse.

  • I institutionen skal det digitale medie indgå som pædagogisk redskab, i stedet for underholdning.

  • Vi skal sikre datasikkerhed. Vi kan ikke sikre om der bliver taget fotos i institutionen med privat udstyr.

  • Vi kan ikke tage ansvar for om privat udstyr går i stykker.

  • Der kan være spil på, som ifølge anbefalinger ikke er alderssvarende for de børn som spiller dem eller de som kigger på. Der vil være forskellige holdninger i forskellige hjem, hvorfor det ikke er foreneligt i fællesskabet.

Kolding kommune har deres egen appstore, hvorfra vi kan hente lærings- og udviklingsspil som passer til den børnegruppe eller aktivitet vi arbejder med. Det fungerer som et bibliotek, hvorfra vi låner og afleverer alt efter behov. 

 

Denne politik er udarbejdet med afsæt i et fælles forældremøde 2017 hvor digital dannelse blev drøftet. Efterfølgende er der arbejdet videre med disse drøftelser i både forældrebestyrelsen og blandt medarbejderne.

Der er fuld enighed mellem forældrebestyrelse og medarbejdere om denne politik.