Under udarbejdelse i kraft af ny lovgivning.

 

På Petersbjerggård har vi udarbejdet et læreplansdokument som kan læses i vedhæftede bilag.

Heri beskrives hvorledes vi arbejder med læreplanstemaerne i hverdagen.

Bilag
En grundig beskrivelse af læreplansarbejdet på Petersbjerggård