Håndtering af GLO

Nyhed fra den 25. marts 2020

Udmelding fra forvaltningen vedr. de kommende GLO børn.

Kære forældre

 

Regeringen har mandag den 23. marts 2020, besluttet at forlænge perioden, hvor skoler og dagtilbud er lukkede. Som situationen ser ud lige nu, er skoler og dagtilbud lukket til og med 2. påskedag og åbner først igen den 14. april 2020. En del børn skulle være startet i Glidende Overgang (GLO) den 1. april, men på grund af regeringens beslutning, er dette udskudt til den 14. april.  

 

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan GLO – herunder nødpasning i nedlukningsperioden - vil komme til at foregå for GLO børnene.

 

 

Følgende praksis gør sig gældende, hvis barnet skulle være startet i GLO på en folkeskole fra 1. april:

  

Nogle børn vil have behov for nødpasning mens skoler og dagtilbud fortsat er lukkede. På trods af, at børnene skulle være startet i GLO den 1. april, vil det være deres nuværende daginstitution, som tilbyder nødpasningen. Dette fortsætter indtil nødpasningen ophører, og skoler og daginstitutioner lukker op igen.

 

Vi har valgt at organisere nødpasningen på denne måde, således at børnene forbliver i kendte og trygge rammer og nødpasses af kendte voksne, som de er trygge ved.

 

Hvis skolerne åbner op igen den 14. april, skal barnet møde op i det GLO-tilbud/på den kommunale skole, hvor barnet er indmeldt. I vil naturligvis få en nærmere orientering om, hvordan selve opstarten kommer til at foregå direkte fra skolen, så I bedes holde øje med e-post eller orientere jer på skolens hjemmeside. 

 

Forældrene betaler SFO-taksten fra 1. april.  Dette gælder uanset, at barnet eventuelt gør brug af nødpasningen i daginstitutionen efter 1. april.

 

Barnet vil teknisk overføres til skolens digitale systemer fra 1. april. Forældrene kan derfor ikke kontakte daginstitutionen via intra fra 1. april – kontakten til daginstitutionen ang. nødpasning foregår i stedet telefonisk eller via e-mail eller E-boks.

 

 

Følgende praksis gør sig gældende, hvis barnet, er tilmeldt en privat skole fra 1. april:

 

Her kan det være forskelligt, hvordan de enkelte private skoler planlægger nødpasning og GLO opstart. Den private skole kan vælge, at børnene starter i skolens GLO – herunder også i nødpasning – fra 1. april. På andre private skoler kan det være organiseret som ovenfor beskrevet: dvs. daginstitutionen står for nødpasningen indtil skolerne åbner, hvorefter barnet begynder i GLO på skolen.

 

Som forældre skal I derfor orientere jer hos den kommende, private skole.

 

 

Generelt vedrørende nødpasning i den kommende tid

 

Som nævnt er nedlukningsperioden blevet forlænget med to uger – mange familier kan være presset på at finde løsninger i f.t. pasning af deres børn. Både skoler og dagtilbud har en vigtig opgave i at understøtte familierne i denne svære tid og tilbyder jer naturligvis fortsat nødpasning. Såfremt I har spørgsmål til mulighederne for nødpasning af jeres kommende GLO-barn, skal i kontakte jeres nuværende daginstitution, som kan vejlede i mulighederne.

 

 

Med venlig hilsen

 

Michael Petterson

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektør

Kolding Kommune