Håndtering af ny børn i og børn der skifter mellem dagtilbud pr. 1.april

Nyhed fra den 24. marts 2020

Udmelding fra forvaltningen om håndtering af ny børn i og børn der skifter mellem dagtilbud pr. 1.april

Kære forældre

 

Regeringen har mandag den 23. marts 2020, besluttet at forlænge perioden, hvor skoler og dagtilbud er lukkede. Som situationen ser ud lige nu, er skoler og dagtilbud lukket til og med 2. påskedag og åbner først den 14. april 2020.

 

Det vil få betydning for børn, som skulle starte i et dagtilbud pr. 1. april 2020. Det kan både være små børn, som starter for første gang i dagtilbud (dagpleje eller vuggestue). Det kan også være børn, som skifter fra et dagtilbud til et andet, f.eks. børn som skal fra dagpleje og videre i børnehave.

 

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan opstarten – herunder eventuel nødpasning i nedlukningsperioden - vil komme til at foregå i kommunale dagtilbud.

 

 

Vedr. små, nye børn i kommunal dagpleje og vuggestue med opstart 1. april:

 

Såfremt forældrene, i perioden fra 1. april og frem til dagtilbuddet åbner igen, har behov for nødpasning, vil det foregå i det kommende dagtilbud. Forældrene vil forud for 1. april blive kontaktet af dagtilbuddet, for at aftale nærmere og for at afklare, om der er behov for nødpasning.

 

Når dagtilbud og skoler igen åbnes op den 14. april, begynder børnene, ligesom alle andre børn, i det tilbud de er indmeldt. Dagplejen/vuggestuen orienterer forældrene nærmere om, hvordan opstarten kommer til at foregå.

 

Forældrene betaler vuggestue- eller dagplejetakst fra 1. april afhængigt af, hvor barnet er tilmeldt.

 

 

Vedr. børn, som skifter fra et kommunalt dagtilbud til et andet med opstart 1. april:

 

Det kan f.eks. være børn, som skifter fra dagpleje til børnehave. Eller børn som flytter mellem to børnehaver.

 

Selvom barnet skulle være startet i den ny institution pr. 1. april, tilbydes forældrene, at nødpasningen foregår hos den nuværende daginstitution/dagplejer. Forældrene vil forud for 1. april blive kontaktet af det nuværende dagtilbud, for at aftale nærmere og for at afklare, om forældrene har behov for nødpasning. Herunder for at afklare, om forældrene ønsker at fortsætte nødpasningen i det nuværende dagtilbud.

 

Vi har valgt at organisere nødpasningen på denne måde, således at børnene forbliver i kendte og trygge rammer og nødpasses af kendte voksne, som de er trygge ved.

 

Når dagtilbuddene åbner igen den 14. april, vil børnene starte op i det dagtilbud, de egentlig er tilmeldt.

 

Forældrene betaler den takst, de skulle have betalt fra 1. april. Hvis barnet f.eks. skulle skifte fra vuggestue eller dagpleje til børnehave den 1. april, betaler forældrene børnehave-takst fra 1. april. Dette gælder uanset, at barnet eventuelt gør brug af nødpasningen i daginstitutionen efter 1. april.

 

Barnet vil teknisk overføres til det ny dagtilbuds digitale system fra 1. april. Forældrene kan derfor ikke kontakte nuværende dagtilbud via intra fra 1. april – kontakten foregår i stedet telefonisk eller via e-mail eller E-boks.

 

 

Vedr. børn i private pasningsordninger og private institutioner

 

Her kan det være forskelligt, hvordan de enkelte private tilbud planlægger nødpasning og opstart. Vi er bekendte med at flere, private daginstitutioner følger en ordning, som minder om ovenstående.

Som forældre skal I derfor orientere jer hos det private tilbud med henblik på konkret orientering og aftale. 

 

 

Generelt vedrørende nødpasning i den kommende tid

 

Som nævnt er nedlukningsperioden blevet forlænget med to uger – mange familier kan være presset på at finde løsninger i f.t. pasning af deres børn. Både skoler og dagtilbud har en vigtig opgave i at understøtte familierne i denne svære tid og tilbyder jer naturligvis fortsat nødpasning. Såfremt I har spørgsmål til mulighederne for nødpasning af jeres kommende GLO-barn, skal i kontakte jeres nuværende daginstitution, som kan vejlede i mulighederne.

 

 

Med venlig hilsen

 

Michael Petterson

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektør

Kolding Kommune