Eget legetøj

I Petersbjerggård må børnene medbringe eget legetøj hver dag. 

Det medbragte legetøj må ikke afgive lyde, eller støje på anden vis. Samt være til fare for børn eller voksne. 

Det medbragte legetøj er på eget ansvar, i forhold til om dette forsvinder eller går i stykker. I børnehaven hjælper vi med at minde børnene om at ligge legetøjet i deres skuffe eller på deres rum, men det er børnenes ansvar at dette sker. 

Derfor er det ligeledes forældrenes ansvar og opgave at lede efter forsvundet legetøj.  

For at vi kan hjælpe børnene bedst muligt opfordre vi til, at der skrives navn på alt legetøj som medbringes i institutionen. 

Når børn medbringer legetøj, må andre børn gerne lege med dette, medmindre det ligger i skuffen eller på rummet. 

Hvis vi oplever at legetøjet bliver en hæmsko for barnet tager vi en snak med Jer om det og aftaler hvordan dette håndteres.  

Vuggestuebørn må kun medbringe legetøj godkendt til børn under  3år.